Register - Ομάδα ΗΔΥ Αθηνά omadaidyathina.gr
Ομάδα ΗΔΥ Αθηνά - Team LMS Athena

Εγγραφή στην Ομάδα ΗΔΥ Αθηνά ή στο Σύνολο Υποστήριξης της Ομάδας

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας στην Ομάδα και ελπίζουμε να γίνει η συμμετοχή σας ένα ταξίδι δημιουργίας και προσφοράς που θα σας γεμίσει ικανοποίηση. Από εδώ ξεκινήσαμε όλοι μας, με αυτό το όραμα και με αυτή την αποστολή.

Δυνατότητες συμμετοχής.

Μπορείτε να συμμετέχετε σαν μέλος της Ομάδας ΗΔΥ Αθηνά ή μέσω του Συνόλου Υποστήριξης της Ομάδας ΗΔΥ Αθηνά.
Η συμμετοχή στην Ομάδα έχει κάποιες προϋποθέσεις ως προς τα ακαδημαϊκά ή/και επαγγελματικά προσόντα που πρέπει να έχεις ενώ είναι υποχρεωτική η συνεισφορά σε ώρες εργασίας ή/και με χρηματική ενισχυόμενη/ κάλυψη εξόδων για τους σκοπούς της Ομάδας (ανάλογα με τι έχει περισσότερο ο καθένας, χρόνο ή οικονομική δυνατότητα). Η Ομάδα ΗΔΥ Αθηνά δεν αποτελεί μια 'χαλαρή' οργάνωση όπου τα μελη έχουν σπάνια ανάμιξη σε οτιδήποτε σημαντικό. Η Ομάδα ΗΔΥ Αθηνά είναι μια πραγματική ομάδα με αποδεδειγμένα ικανούς ανθρώπους, αυξημένη συνοχή, εμπιστοσύνη, συνεργασία και επικοινωνία όπου όλα τα μέλη έχουν συνεχόμενη συμμετοχή ανάλογα με την δυνατότητά τους και καθορίζουν το έργο της Ομάδας.
Το Σύνολο Υποστήριξης της Ομάδας είναι εξίσου σημαντικό. Έχει τη δική του δομή και υποστηρίζει το έργο της Ομάδας. Στο Σύνολο Υποστήριξης μπορεί να γίνει μέλος οποιοσδήποτε ενήλικας συμφωνεί με το έργο της ομάδας και έχει την διάθεση να στηρίξει με οποίο τρόπο μπορεί. Συνοπτικά παρουσιάζονται παρακάτω οι προϋποθέσεις, οι βασικοί κανόνες και τα επίπεδα ευθύνης για την συμμετοχή στην Ομάδα ή στο Σύνολο Υποστήριξης προκειμένου να αποφασίσετε.

Εγγραφή στο Σύνολο Υποστήριξης της Ομάδας ΗΔΥ ΑΘηνά

Προϋποθέσεις Εγγραφής
1. Να είστε ενήλικας με βάση την νομοθεσία της χώρας στην οποία κατοικείτε και τουλάχιστον άνω των 17 ετών.
Χαρακτηριστικά Συμμετοχής
1. Ενημερώνεστε για τις δράσεις και έργο της Ομάδας
2. Συμμετέχετε σε δράσεις της Ομάδας
3. Στηρίζετε την Ομάδα και έργο της με την συμμετοχή σας όπου είναι δυνατό
4. Μετέχετε εφόσον το επιθυμείτε στην οργανωτική δομή του Συνόλου Υποστήριξης
5. Η συνεισφορά σας στο Σύνολο Υποστήριξης αξιολογείται αν μελλοντικά θελήσετε να υποβάλλεται αίτημα για την Ομάδα ΗΔΥ Αθηνά και μπορείτε να έχετε, με το ξεκίνημα στα στην Ομάδα Μονάδες Συμμετοχής (οι Μονάδες Συμμετοχής είναι τρόπος μέτρησης της συνεισφοράς στην ομάδα, τα μέλη με τα κατάλληλα προσόντα και τις περισσότερες μονάδες συμμετοχής μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις ευθύνης στην Ομάδα).
Δείτε Περισσότερα για την Ομάδα ΗΔΥ AΘηνα και το Σύνολο Υποστήριξης

Εγγραφή στην Ομάδα ΗΔΥ ΑΘηνά

Προϋποθέσεις Εγγραφής
1. Να είστε ενήλικας με βάση την νομοθεσία της χώρας στην οποία κατοικείτε και τουλάχιστον άνω των 17 ετών.
2. Να έχετε το λιγότερο ένα Πτυχίο ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος αναγνωρισμένου διεθνώς ως πανεπιστήμιο ή έξι (6) χρόνια επαγγελματικής/εργασιακής εμπειρίας σε ένα αντικείμενο.
3. Να μπορείτε να προσφέρεται το λιγότερο δυο (2) Μονάδες συμμετοχής κάθε μήνα.
(Μια μονάδα συμμετοχής ισοδυναμεί με μια (1) ανθρωποώρα εθελοντικής εργασίας ή με δέκα (10) EUR οικονομικής συνεισφοράς. Μπορείτε να προσφέρεται τις 2 Μονάδες όπως σας εξυπηρετεί π.χ. μόνο εθελοντική εργασία ή μόνο χρήματα ή συνδυασμό π.χ. 1 Μονάδα συμμετοχής με τη μορφή εθελοντικής εργασίας και 1 μονάδα με τη μορφή χρηματικής ενίσχυσης ή κάλυψης εξόδων για το έργο της Ομάδας. Οι Μονάδες Συμμετοχής καταγράφονται για κάθε μέλος και αξιολογούνται μαζί με τα υπόλοιπα προσόντα εφόσον το μέλος επιθυμεί να αναλάβει θέσεις υψηλότερης ευθύνης στην Ομάδα. Το σημαντικό είναι να είμαστε συνεπείς στην δέσμευση μας γιατί αν δεσμευτούμε για κάτι και δεν το τηρούμε δημιουργούμε μεγαλύτερο πρόβλημα στην λειτουργιά της ομάδας από το να μην συμμετείχαμε καθόλου. Για τον λόγο αυτό, για την προστασία του προγραμματισμού της Ομάδας, την προστασία των υπολοίπων μελών της Ομάδας και να για είμαστε σίγουροι ότι στην Ομάδα μετέχουμε άνθρωποι με πραγματικό ενδιαφέρον, όταν δεν τηρούνται το παραπάνω το μέλος διαγράφεται αυτόματα από το σύστημα χωρίς παρέμβαση ανθρώπου και χωρίς δικαίωμα νέου αιτήματός για την Ομάδα για διάστημα τουλάχιστον ενός έτους. Επίσης θεωρούμε ότι αν δεν μπορεί κάποιος να συνεισφέρει ούτε 2 ώρες το μήνα από τον χρόνο του στην Ομάδα αλλά ούτε και 20 EUR τότε δεν μπορεί να βοηθήσει μέσα απο την συμμέτοχη στην Ομάδα αντιθέτως το πιθανότερο είναι να δημιουργήσει προβλήματα στην λειτουργία της. Τέλος, για τους συνανθρώπους μας που πραγματικά δεν έχουν καμία δυνατότητα από τις παραπάνω, υπάρχει το Σύνολο Υποστήριξης που λόγο της διαφορετικής δομής του δίνει την δυνατότητα συμμετοχής στο Όραμα και την Αποστολή χωρίς προκαθορισμένες υποχρεώσεις. Όλα τα μέλη ιεραρχικά με βάση τον ρόλο τους στην ομάδα και την συμμετοχή τους παίρνουν μέρος στις αποφάσεις για την χρήση των Μονάδων Υποστήριξης ή/και βλέπουν το πως αξιοποιούνται. Οι Μονάδες Συμμετοχής που προσφέρουμε όλα τα μέλη, χωρίς καμία εξαίρεση, διασφαλίζουν την ανεξαρτησία μας.
Χαρακτηριστικά Συμμετοχής
1. Συμμετέχετε στις Δομές Εργασίας της Ομάδας
2. Συμμετέχετε στις θέσεις ευθύνης στην Ομάδα ανάλογα με τα προσόντα σας και τις Μονάδες Συμμετοχής σας
3. Συμμετέχετε στη χάραξη της πορείας και στις σημαντικότερες αποφάσεις της Ομάδας
4. Ενημερώνεστε για τις δράσεις και έργο της Ομάδας
5. Στηρίζετε την Ομάδα και έργο της με την συμμετοχή σας όπου είναι δυνατό
6. Μπορείτε να συμμετέχετε στις δράσεις του Συνόλου Υποστήριξης
Δείτε Περισσότερα για την Ομάδα ΗΔΥ AΘηνα

Εγγραφή στην Ομάδα ΗΔΥ AΘηνα Εγγραφή στο Σύνολο Υποστήριξης της Ομάδας ΗΔΥ AΘηνα
Go to Top | Ομάδα ΗΔΥ Αθηνά - Team LMS Athena