Όροι χρήσης, ιδιωτικότητα και χρήση cookies αυτής της πλατφόρμας - Ομάδα ΗΔΥ Αθηνά omadaidyathina.gr
Ομάδα ΗΔΥ Αθηνά - Team LMS Athena
Share at twitterShare at facebookShare at linkedinShare at GoogleE-mail thisAdd to Favorites
Shares: 118
Visits: 6,680

Όροι χρήσης, ιδιωτικότητα και χρήση cookies αυτής της πλατφόρμαςΌροι Χρήσης

1. Όροι

Με την πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης αυτού του δικτυακού τόπου, όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με οποιοδήποτε ισχύοντες τοπικούς νόμους. Αν δεν συμφωνείτε με κάποιον από αυτούς τους όρους, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε ή να έχετε πρόσβαση σε αυτό τον δικτυακό τόπο. Τα περιχυμένα αυτής της ιστοσελίδας προστατεύονται από την ισχύουσα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και περί σημάτων.

2. Άδεια Χρήσης

 • Η άδεια χορηγείται για να κατεβάσετε προσωρινά ένα αντίγραφο του περιεχομένου (πληροφορίες ή λογισμικό) από την ιστοσελίδα omadaidyathina.gr για προσωπική, μη εμπορική παροδική μόνο προβολή. Αυτή είναι η χορήγηση της άδειας, δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου, και στο πλαίσιο της παρούσας άδειας δεν επιτρέπεται:
  • να τροποποιήσετε ή να αντιγράψετε το περιεχόμενο για τα εγγεγραμμένα μέλη. Αλλά μπορείτε να μοιραστείτε το δημόσιο περιεχόμενο που υπάρχει αρκεί να παραθέτετε ένα σύνδεσμο προς την ιστοσελίδα omadaidyathina.gr
  • να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό.
  • να προσπαθήσετε να αποκωδικοποιήσετε ή να ανοστέψετε (decompile or reverse engineer ) οποιοδήποτε λογισμικό που περιέχεται στην ιστοσελίδα omadaidyathina.gr του
  • να αφαιρέσετε οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά σύμβολα από το περιεχόμενο ή
  • να μεταφέρει το περιεχόμενο σε άλλο πρόσωπο ή σε οποιοδήποτε άλλο server.
 • Αυτή η άδεια παύει να ισχύει αυτόματα σε περίπτωση που παραβιάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους περιορισμούς και μπορεί να καταγγελθεί από το omadaidyathina.gr ανά πάσα στιγμή. Μετά τον τερματισμό προβολής των υλικών αυτών ή μετά τη λήξη της παρούσας άδειας, θα πρέπει να καταστρέψετε όλο το περιεχόμενο που έχετε στην κατοχή σας είτε σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.
 • Για κάθε μία εξαίρεση απαιτείται η ανωτέρω, γραπτή επιβεβαίωση / άδεια από το omadaidyathina.gr.

  3. Αποποίηση

  Το περιεχόμενο/λογισμικο και οι υπηρεσίες από το web site omadaidyathina.gr παρέχονται «όπως είναι». Το omadaidyathina.gr δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και αποποιείται και αναιρεί όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, των σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ή μη παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλη παραβίαση των δικαιωμάτων. Περαιτέρω, το omadaidyathina.gr δεν εγγυάται ούτε φέρει ευθύνη για την ακρίβεια, το πιθανό αποτελέσματα, ή την αξιοπιστία της χρήσης των περιεχομένων στην ιστοσελίδα του διαδικτύου ή σε περιεχόμενο που σχετίζεται με συνδέσμους ή σε άλλες δικτυακές τοποθεσίες που συνδέονται με αυτό το site.

  4. Δεδομένα και περιεχόμενο

  Το περιεχόμενο που παρουσιάζεται στο omadaidyathina.gr αντιπροσωπεύει τις απόψεις των αντίστοιχων συγγραφέων και όχι αυτές του omadaidyathina.gr. Συγγραφείς και / ή ομάδες εργασίας που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα omadaidyathina.gr είναι υπεύθυνοι για αυτά που γράφουν ή / και δημοσιεύουν.

  5. Πληρωμές

  Για τις πληρωμές χρησιμοποιούμε Paypal. Εμείς δεν αποθηκεύουμε στοιχεία της πιστωτικής κάρτας. Η εκκαθάρισης την πληρωμής συμβαίνει στους servers της του Paypal

  6. Τερματισμός της Υπηρεσίας

  Το omadaidyathina.gr διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την υπηρεσία οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ακόμη και χωρίς ειδοποίηση σε οποιοδήποτε μέρος.

  7. Περιορισμένη πρόσβαση

  Η πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές της ιστοσελίδας αυτής είναι περιορισμένη. Το omadaidyathina.gr διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει την πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές αυτής της ιστοσελίδας, ή κατά την κρίση μας, σε όλο αυτό το δικτυακό τόπο. Το omadaidyathina.gr μπορεί να αλλάξει ή να τροποποιήσει αυτή την πολιτική χωρίς προειδοποίηση. Θα πρέπει να ελέγχετε συχνά για τροποποιήσεις. Αν το omadaidyathina.gr σας παρέχει έναν κωδικό πρόσβασης για να σας δώσει τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση σε περιορισμένες ζώνες της παρούσας ιστοσελίδας ή άλλο περιεχόμενο ή υπηρεσίες, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το e-mail σύνδεσης και ο κωδικός πρόσβασης είναι μυστικά/εμπιστευτικά. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον κωδικό πρόσβασης και το e-mail και την ασφάλεια του λογαριασμού σας. Το omadaidyathina.gr μπορεί να απενεργοποιήσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας κατά την απόλυτη κρίση omadaidyathina.gr χωρίς προειδοποίηση ή εξήγηση.

  8. Περιεχόμενο Μελών

  Τα μέλη μπορούν να δημοσιεύουν περιεχόμενο στο omadaidyathina.gr. Τα μέλη δεν θα πρέπει να δημοσιεύουν οποιοδήποτε περιεχόμενο άσχετο με το αντικείμενο και τους σκοπούς τουomadaidyathina.gr όπως περιγράφεται σε αυτή τη σελίδα.

  Σε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, Περιεχόμενο χρήστη ή «περιεχόμενο των μελών» είναι το ίδιο και σημαίνει υλικό (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό κείμενο, εικόνες, ηχητικό υλικό, υλικό βίντεο και οπτικοακουστικό υλικό, λογισμικό) που υποβάλλετε σε αυτόν τον ιστότοπο, για οποιονδήποτε σκοπό.

  Χορηγείτε στην omadaidyathina.gr μια παγκόσμια, αμετάκλητη, μη αποκλειστική, ατελώς άδεια για χρήση, αναπαραγωγή, προσαρμογή, δημοσίευση, μετάφραση και διανομή του περιεχομένου που υποβάλετε εσεις, σε κάθε υφιστάμενο ή μελλοντικό μέσο ενημέρωσης. Χορηγείται επίσης στο omadaidyathina.gr το δικαίωμα να παραχωρεί περαιτέρω άδειες των δικαιωμάτων αυτών, και το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή για παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών.

  Το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν πρέπει να είναι παράνομο ή αθέμιτο, δεν πρέπει να παραβιάζει τα νόμιμα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου, και δεν πρέπει να μπορεί να δώσει αφορμή για νομική δράση εναντίον σας ή εναντίον του omadaidyathina.gr ή τρίτου προσώπου (σε κάθε περίπτωση και κάτω από οποιαδήποτε εφαρμοστέο δίκαιο).

  Δεν πρέπει να υποβάλετε οποιοδήποτε περιεχόμενο που είναι ή υπήρξε ποτέ αντικείμενο τυχόν απειλούμενων ή πραγματικών/υπαρκτών νομικών διαδικασιών ή άλλων παρόμοιων καταγγελιών.

  omadaidyathina.gr διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργαστεί ή να αφαιρέσει οποιοδήποτε υλικό που υποβάλλεται σε αυτή την ιστοσελίδα, ή αποθηκεύεται στους διακομιστές του omadaidyathina.gr, ή που φιλοξενείται ή δημοσιεύτηκε σε αυτήν την ιστοσελίδα.

  Τα δικαιώματα του omadaidyathina.gr υπό αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις σε σχέση με το περιεχόμενο των χρηστών: To omadaidyathina.gr δεν αναλαμβάνει την ευθύνη να παρακολουθεί την υποβολή του εν λόγω περιεχομένου, ή να το ελέγχει, ή να παρακολουθεί την δημοσίευση του εν λόγω περιεχομένου.

  9. Περιορισμοί

  Σε καμία περίπτωση το omadaidyathina.gr ή οι προμηθευτές του δεν ευθύνονται για τυχόν ζημίες (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, αποζημίωση για απώλεια δεδομένων ή κέρδους, είτε λόγω διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας,) που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των υλικών στο χώρο omadaidyathina.gr, ακόμη και αν το omadaidyathina.gr ή omadaidyathina.gr εκπρόσωπος του έχει ενημερωθεί προφορικώς ή γραπτώς για την πιθανότητα ή την ύπαρξη τέτοιων ζημιών. Επειδή ορισμένες χώρες δεν επιτρέπουν περιορισμούς σε σιωπηρές εγγυήσεις, ή περιορισμό της ευθύνης για επακόλουθες ή συμπτωματικές ζημίες, οι περιορισμοί αυτοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

  10. Αναθεωρήσεις και Σφάλματα

  Τα υλικά (περιεχόμενο, λογισμικο) που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα omadaidyathina.gr μπορεί να περιλαμβάνουν τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά λάθη. Το omadaidyathina.gr δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε από τα υλικά στην ιστοσελίδα του είναι ακριβείς, πλήρεις, ή επικαιροποιημένο. Το omadaidyathina.gr μπορεί να κάνει αλλαγές στα υλικά που περιέχονται στην ιστοσελίδα του ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Το omadaidyathina.gr δεν κάνει καμία δέσμευση ως προς την ενημέρωση των υλικών.

  11. Σύνδεσμοι

  Το omadaidyathina.gr δεν έχει εξετάσει όλες τις τοποθεσίες που συνδέονται με την ιστοσελίδα του και δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο οποιασδήποτε τέτοιας συνδεδεμένης ιστοσελίδας. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει έγκριση από την omadaidyathina.gr του συνδεδεμένου site. Η χρήση οποιουδήποτε τέτοιου συνδέσμου είναι με δική σας ευθύνη (ευθύνη του χρήστη).

  12. Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας και Τροποποιήσεις

  Το omadaidyathina.gr μπορεί να αναθεωρήσει τους παρόντες όρους χρήσης για το web site του ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την τότε τρέχουσα έκδοση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.

  13. Εφαρμοστέο Δίκαιο

  Κάθε αξίωση σχετικά με το web site omadaidyathina.gr διέπεται από τους νόμους της Ελλάδα, Αθήνας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η σύγκρουση των διατάξεων του νόμου.

  Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  Η προστασία της ιδιωτικής ζωής σας είναι πολύ σημαντική για εμάς. Ως εκ τούτου, έχουμε αναπτύξει αυτή την Πολιτική για να μπορέσετε να καταλάβετε πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, επικοινωνούμε, αποκαλύψουμε και κάνουμε χρήση των προσωπικών πληροφοριών.

 • Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε προσωπικές πληροφορίες αποκλειστικά και μόνο με στόχο την εκπλήρωση των σκοπών της πλατφόρμας omadaidyathina.gr. Αν χρειαζόμαστε κάποιες πληροφορίες για άλλους σκοπούς, τους σκοπούς αυτούς θα τους δηλώνουμε πριν ζητήσουμε τις πληροφορίες.
 • Θα συλλέγει προσωπικές πληροφορίες με νόμιμα και δίκαια μέσα και, ενδεχομένως, με τη γνώση ή τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου ατόμου.
 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι συναφή με τους σκοπούς για τους οποίους πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, και, στο βαθμό που απαιτείται για τους σκοπούς αυτούς, θα πρέπει να είναι ακριβή, πλήρη, και up-to-ημερομηνία.
 • Προστατεύσουμε σο μέτρο του δυνατού τις προσωπικές πληροφορίες με λογικές τακτικές ασφάλειας έναντι απώλειας ή κλοπής, καθώς και η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψης, αντιγραφής, χρήσης ή τροποποίησης.
 • Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για να έχουμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τοomadaidyathina.gr. Η Google μπορεί να συλλέγει πληροφορίες ανώνυμα, όπως το IP σας, πληροφορίες του προγράμματος περιήγησης, καθώς και την περιήγηση στις σελίδες. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση στο Google και να μάθετε τι πληροφορίες συλλέγει η Google με το Google Analytics.
 • Για τα εγγεγραμμένα μέλη συλλέγουμε e-mail και το όνομα, προκειμένου να εξακριβώσουμε την ύπαρξη χρήστη και να επιβεβαιώνουμε τις εγγραφές. Περισσότερες πληροφορίες, όπως το επίπεδο εκπαίδευσης και επαγγελματικής εμπειρίας είναι απαραίτητες για να αξιολογήσει την αίτησή σας για συμμετοχή σε υπάρχοντα έργα ή για την αίτηση σας για να ξεκινήσει ένα νέο έργο. Τα μέλη με δικαίωμα να εξετάζουν αυτές τις αιτήσεις θα έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Επίσης, υπάρχει μια σελίδα προφίλ που εμφανίζει μερικές από αυτές τις πληροφορίες. Έχετε τον πλήρη έλεγχο των πληροφοριών που υποβάλλετε .

Πολιτική Cookies

. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε κάποιες ιστοσελίδες

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για να έχουμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με το omadaidyathina.gr. Η Google μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για να παρακολουθεί ανώνυμα την περιήγηση σας στο omadaidyathina.gr. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση στο Google και να μάθετε πώς η Google χρησιμοποιεί cookies με το Google Analytics.

Επίσης, χρησιμοποιούμε cookies για να μπορούμε να προσαρμόσουμε την εμπειρία σας καταλαβαίνοντας ότι είστε εσείς ο χρήστης . Αυτό γίνεται για να αποφευχθεί το spamming στις ψηφοφορίες, στις ανταλλαγές e-mail και την υποβολή της φορμών. Τα cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν όταν κάνετε login για να επιβεβαιωθεί οτι πρόκειται για ένα ασφαλές περιβάλλον και στο live chat (εάν είναι διαθέσιμο).

Αυτή η ιστοσελίδα θα:
Σας επιτρέπει να μοιραστείτε σελίδες με τα κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook (εάν είναι διαθέσιμο)
Σας επιτρέπει να μοιραστείτε σελίδες με τα κοινωνικά δίκτυα.
Χρησιμοποιούμε τα cookies για να επιβεβαιώσετε ότι έχετε αποδεχθεί τα την χρήση cookies όπως περιγράφεται εδώ

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και περιμένουμε την συμμετοχή σας!


Share at twitterShare at facebookShare at linkedinShare at GoogleE-mail thisAdd to Favorites
Shares: 118
Visits: 6,680
Go to Top | Ομάδα ΗΔΥ Αθηνά - Team LMS Athena