Ομάδα ΗΔΥ Αθηνά - Ομάδα ΗΔΥ Αθηνά omadaidyathina.gr
Ομάδα ΗΔΥ Αθηνά - Team LMS Athena
Share at twitterShare at facebookShare at linkedinShare at GoogleE-mail thisAdd to Favorites
Shares: 90
Visits: 6,696

Ομάδα ΗΔΥ ΑθηνάΣχέδιο Οργάνωσης και Λειτουργίας 


1. Όραμα

Υπάρχουμε για να βελτιώνουμε την ζωή των πολιτών της χώρας και πασχίζουμε για  την ύπαρξη των απαραίτητων για τη διαβίωση, την ελευθερία, την αξιοπρέπεια, την ασφάλεια και την υποστήριξη των πολιτών αυτών, με σεβασμό σε όλους τους ανθρώπους του κόσμου.

2. Αποστολή

Η παροχή αποτελεσματικότερων, επιστημονικά τεκμηριωμένων υπηρεσιών διοίκησης, υποστήριξης, με αποδεδειγμένα ικανούς/ειδικούς ανθρώπους και με χαρακτηριστικά ηγεσίας που θα εμπνέουν, προκειμένου να υλοποιούμε συνεχώς  περισσότερα από το όραμά μας.

3. Προτεραιότητες

1η  Η ευημερία των πολιτών της χώρας σε ένα περιβάλλον που να κάνει χαρούμενους τους ανθρώπους.
Η ηγεσία μια χώρας δεν μπορεί να έχει καμία άλλη προτεραιότητα πάνω από αυτή. Για τους πολίτες των άλλων χωρών φροντίζουν οι δικές τους κυβερνήσεις.

2η Η ευημερία των πολιτών των γειτονικών  κρατών. 
Είναι σημαντικό η Χώρα να περιβάλλεται από χώρες που οι λαοί τους ευημερούν. Έτσι βελτιώνεται ακόμα περισσότερο η κατάσταση.

3η Η ευημερία όλων των ανθρώπων του κόσμου.
Πρέπει να γίνεται ότι είναι δυνατό για την βελτίωση της ζωής όλων των ανθρώπων του πλανήτη.

4. Βασικές Αρχές Ηγεσίας, Διοίκησης και Υποστήριξης

1.    Ισχυρότατη ικανότητα απόκρουσης οποιασδήποτε απειλής. 
Δεν υπάρχει ανεξάρτητη οντότητα που δεν διαθέτει τα απαραίτητα για να προστατεύσει την ύπαρξή της αν δεν υπάρχει η οντότητα πχ η χώρα και οι πολίτες της. Τότε δεν υπάρχει τίποτα άλλο που να έχει σημασία.

2.    Το κράτος και δεν παρέχει υπηρεσίες και δεν παράγει προϊόντα, το κράτος δημιουργεί το περιβάλλον έτσι ώστε οι πολίτες του να παρέχουν υπηρεσίες με εξαίρεση τομείς απαραίτητους για την επιβίωση των πολιτών και την ύπαρξη της χώρας.
Το κράτος ελέγχει και θέτει τους κανόνες αλλά δεν παρέχει προϊόντα ή υπηρεσίες. Χωρίς την παραπάνω αρχή δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη και κίνητρο προσπάθειας και βελτίωσης για τους πολίτες. Εξαίρεση από αυτό αποτελούν τα βασικά αγαθά της σύγχρονης εποχής. Ως τέτοια θεωρούμε τροφή, νερό, ηλεκτρική ενέργεια, τηλεπικοινωνίες. Το κράτος πρέπει να διασφαλίζει ότι δεν υπάρχει κανένας πολίτης που δεν έχει δυνατότητα πρόσβασης στις παραπάνω υπηρεσίες έστω στην πιο βασική τους μορφή.

3.    Η βασική εκπαίδευση,  η πρωτοβάθμια περίθαλψη και η πρόσβαση στη δικαιοσύνη είναι ελεύθερη για όλους τους πολίτες .

4.    Ενισχυμένη δημοκρατία με άμεση συμμετοχή των πολιτών μέσω εύκολων (ηλεκτρονικών)  διαδικασιών. 

5.    Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.
-Ίδρυση επιχείρησης ηλεκτρονικά σε μερικές ώρες. 
-Κανένας φόρος και καμία εισφορά μέχρι να υπάρχει κύκλος εργασιών ή και κερδοφορία . 
-Το επίπεδο εισφορών και συγκεκριμένα οφέλη στον φορολογούμενο οργανισμό ή πολίτη.

6.    Καθολικό κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα  οικονομικών δραστηριοτήτων. 
Το παραπάνω συνεπάγεται μείωση εξόδων λειτουργίας των επιχειρήσεων, απλούστευση διαδικασιών για τους πολίτες, ενίσχυση του ρόλου των λογιστών, εξάλειψη καθολικά της φοροδιαφυγής.

7.    Απλούστευση όλων των διαδικασιών για τους πολίτες
Οποιαδήποτε συναλλαγή με τον πολίτη θα πρέπει να γίνεται και ηλεκτρονικά με επιλογή για φυσική παρουσία αν ο πολίτης το επιθυμεί. Δεν θα πρέπει για κανένα λόγο -πέρα από ελάχιστες συγκεκριμένες περιπτώσεις που απαιτούν την ταυτοποίηση δια της παρουσίας του-  ο πολίτης να χρειάζεται υποχρεωτικά να μετακινηθεί σε υπηρεσίες για να εξυπηρετηθεί.

8.    Επιδίωξη για ωράριο εργασίας έξι (6) ωρών για πλήρη απασχόληση χωρίς αυτό να συνδέεται με μείωση των αποδοχών.
Είναι αδιανόητο οι πολίτες να εργάζονται τις ίδιες ώρες με τον προηγούμενο αιώνα παρά την ραγδαία αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της μόρφωσης, της τεχνολογίας και των υποδομών.  Η επιδίωξη έγκειται στο γεγονός ότι οποιαδήποτε τέτοια ρύθμιση θα απαιτεί πολλές άλλες ενέργειες γιατί διαφορετικά  θα έχει ανταγωνιστικό αντίκτυπο στη χώρα εξαιτίας των ωρών εργασίας σε άλλες χώρες και έτσι να υπάρχουν αρνητικές συνέπειες για τους πολίτες (π.χ. μείωση θέσεων εργασίας).

9.    Αυξημένη συμμέτοχη στην λήψη αποφάσεων αυτών που προσφέρουν περισσότερα στη χώρα και τους  πολίτες. 
Όσοι προσφέρουν εργασία στους πολίτες, επενδύουν στη χώρα, βοηθούν τη διοίκηση θα μετέχουν στα όργανα λήψης αποφάσεων που επηρεάζουν τους τομείς τους προκειμένου να διασφαλίζεται η σταθερότητα , η αξιοπιστία της χώρας και τα οφέλη για τους πολίτες.


5. Συμμετοχή στην Ομάδα ΗΔΥ Αθηνά και στο Σύνολο Υποστήριξης της Ομάδας

Κάθε μέλος της Ομάδας ΗΔΥ Αθηνά συμφωνεί και υπόσχεται ότι θα λειτουργεί με γνώμονα την εξυπηρέτηση των Αρχών Ηγεσίας, Διοίκησης και Υποστήριξης στα πλαίσια της Αποστολής της Ομάδας και του Οράματος όπως αναφέρονται στο Σχέδιο Οργάνωσης και Λειτουργίας.

Η συμμετοχή στην Ομάδα έχει κάποιες προϋποθέσεις ως προς τα ακαδημαϊκά ή/και επαγγελματικά προσόντα που πρέπει να έχει καποιος ενώ είναι υποχρεωτική η συνεισφορά σε ώρες προσφοράς/εργασίας ή/και με χρηματική ενισχυόμενη/ κάλυψη εξόδων για τους σκοπούς της Ομάδας (ανάλογα με τι έχει περισσότερο ο καθένας, χρόνο ή οικονομική δυνατότητα). Η Ομάδα ΗΔΥ Αθηνά δεν αποτελεί ένα χαλαρό σύνολο όπου τα μέλη έχουν σπάνια ανάμιξη σε οτιδήποτε σημαντικό. Η Ομάδα ΗΔΥ Αθηνά είναι μια πραγματική ομάδα με αποδεδειγμένα ικανούς ανθρώπους, αυξημένη συνοχή, εμπιστοσύνη, συνεργασία και επικοινωνία όπου όλα τα μέλη έχουν συνεχόμενη συμμετοχή ανάλογα με την δυνατότητά τους και καθορίζουν το έργο της Ομάδας.

Το Σύνολο Υποστήριξης της Ομάδας είναι εξίσου σημαντικό. Έχει τη δική του δομή και υποστηρίζει το έργο της Ομάδας. Στο Σύνολο Υποστήριξης μπορεί να γίνει μέλος οποιοσδήποτε ενήλικας αρκεί να συμφωνεί με το έργο της ομάδας και να έχει τη διάθεση να το στηρίξει με όποιο τρόπο μπορεί. 

5.1. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σύνολο Υποστήριξης της Ομάδας ΗΔΥ ΑΘηνά

1. Να είστε ενήλικας με βάση την νομοθεσία της χώρας στην οποία κατοικείτε και τουλάχιστον άνω των 17 ετών.

5.1.1. Χαρακτηριστικά Συμμετοχής

1. Ενημερώνεστε για τις δράσεις και το έργο της Ομάδας
2. Συμμετέχετε σε δράσεις της Ομάδας
3. Στηρίζετε την Ομάδα και το έργο της με τη συμμετοχή σας όπου είναι δυνατό
4. Μετέχετε εφόσον το επιθυμείτε στην οργανωτική δομή του Συνόλου Υποστήριξης
5. Η συνεισφορά σας στο Σύνολο Υποστήριξης αξιολογείται αν μελλοντικά θελήσετε να υποβάλλετε αίτημα για την Ομάδα ΗΔΥ Αθηνά και μπορείτε να έχετε με το ξεκίνημα στα στην Ομάδα Μονάδες Συμμετοχής (οι Μονάδες Συμμετοχής είναι τρόπος μέτρησης της συνεισφοράς στην ομάδα, τα μέλη με τα κατάλληλα προσόντα και τις περισσότερες μονάδες συμμετοχής μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις ευθύνης στην Ομάδα).

5.2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ομάδα ΗΔΥ Αθηνά

1. Να είστε ενήλικας με βάση την νομοθεσία της χώρας στην οποία κατοικείτε και τουλάχιστον άνω των 17 ετών.
2. Να έχετε το λιγότερο ένα Πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος αναγνωρισμένου διεθνώς ως πανεπιστήμιο ή έξι (6) χρόνια επαγγελματικής/εργασιακής εμπειρίας σε ένα αντικείμενο.
3. Να μπορείτε να προσφέρετε το λιγότερο δύο (2) Μονάδες συμμετοχής κάθε μήνα.
(Μια μονάδα συμμετοχής ισοδυναμεί με μια (1) ανθρωποώρα εθελοντικής συνεισφοράς/εργασίας ή με δέκα (10) ευρώ οικονομικής συνεισφοράς). Μπορείτε να προσφέρετε τις 2 Μονάδες όπως σας εξυπηρετεί π.χ. μόνο εθελοντική εργασία ή μόνο χρήματα ή συνδυασμό π.χ. 1 Μονάδα συμμετοχής με τη μορφή εθελοντικής εργασίας και 1 μονάδα με τη μορφή χρηματικής ενίσχυσης ή κάλυψης εξόδων για το έργο της Ομάδας. Οι Μονάδες Συμμετοχής καταγράφονται για κάθε μέλος και αξιολογούνται μαζί με τα υπόλοιπα προσόντα εφόσον το μέλος επιθυμεί να αναλάβει θέσεις υψηλότερης ευθύνης στην Ομάδα. Το σημαντικό είναι να είμαστε συνεπείς στη δέσμευσή μας γιατί αν δεσμευτούμε για κάτι και δεν το τηρούμε δημιουργούμε μεγαλύτερο πρόβλημα στην λειτουργία της Ομάδας από το να μην συμμετείχαμε καθόλου. Για τον λόγο αυτό, για την προστασία του προγραμματισμού της Ομάδας, την προστασία των υπολοίπων μελών της Ομάδας και για να είμαστε σίγουροι ότι στην Ομάδα μετέχουμε άνθρωποι με πραγματικό ενδιαφέρον, όταν δεν τηρούνται τα παραπάνω, το μέλος διαγράφεται αυτόματα από το σύστημα χωρίς παρέμβαση ανθρώπου και χωρίς δικαίωμα νέου αιτήματος για την Ομάδα για διάστημα τουλάχιστον ενός έτους. Επίσης θεωρούμε ότι αν δεν μπορεί κάποιος να συνεισφέρει ούτε 2 ώρες το μήνα από το χρόνο του στην Ομάδα αλλά ούτε και 20 ευρώ τότε δεν μπορεί να βοηθήσει μέσα απο την συμμετοχή στην Ομάδα. Αντιθέτως το πιθανότερο είναι να δημιουργήσει προβλήματα στην λειτουργία της. Τέλος, για τους συνανθρώπους μας που πραγματικά δεν έχουν καμία δυνατότητα από τις παραπάνω, υπάρχει το Σύνολο Υποστήριξης που λόγω της διαφορετικής δομής του δίνει την δυνατότητα συμμετοχής στο Όραμα και την Αποστολή χωρίς προκαθορισμένες υποχρεώσεις. Όλα τα μέλη ιεραρχικά με βάση το ρόλο τους στην ομάδα και τη συμμετοχή τους παίρνουν μέρος στις αποφάσεις για την χρήση των Μονάδων Υποστήριξης ή/και βλέπουν το πως αξιοποιούνται. Οι Μονάδες Συμμετοχής που προσφέρουμε όλα τα μέλη, χωρίς καμία εξαίρεση, συμβάλλουν στην ανεξαρτησία μας.

5.2.1. Χαρακτηριστικά Συμμετοχής

1. Συμμετέχετε στις Δομές Εργασίας της Ομάδας
2. Συμμετέχετε στις θέσεις ευθύνης στην Ομάδα ανάλογα με τα προσόντα σας και τις Μονάδες Συμμετοχής σας
3. Συμμετέχετε στη χάραξη της πορείας και στις σημαντικότερες αποφάσεις της Ομάδας
4. Ενημερώνεστε για τις δράσεις και το έργο της Ομάδας
5. Στηρίζετε την Ομάδα και το έργο της με την συμμετοχή σας όπου είναι δυνατό
6. Μπορείτε να συμμετέχετε στις δράσεις του Συνόλου Υποστήριξης

5.3. Σχετικά με την προσφορά στην Ομάδα

Θεωρούμε ότι λίγοι άνθρωποι δεν έχουν ούτε 2 ώρες χρόνο το μήνα και ταυτόχρονα ούτε 20 ευρώ το μήνα (Ακόμα και αν δεν εργάζεται κάποιος, τότε θα έχει χρόνο). Στην περίπτωση που ανήκετε σε αυτή την κατηγορία ο λόγος που δεν μπορείτε να συμμετέχετε στην Ομάδα είναι ότι δεν μπορείτε να βοηθήσετε και έτσι το πιθανότερο είναι να προκαλέσετε, χωρίς να το θέλετε, πρόβλημα στην Ομάδα ή οποία έχει ως βασικό στόχο να καλυτερεύσει τη δική σας ζωή. Σε αυτή την περίπτωση σας προτείνουμε να εγγραφείτε στο Σύνολο Υποστήριξης της Ομάδας ΗΔΥ Αθήνα, όπου μπορείτε να μας στηρίζετε με δημοσιοποιήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα μέσα ενημέρωσης, στις εκδηλώσεις μας και σε πολλές άλλες δράσεις και επίσης να είστε στενά συνδεδεμένοι και να ενημερώνεστε για την Ομάδα.

5.4. Σχετικά με τα ελάχιστα προσόντα συμμετοχής στην Ομάδα

Τα μέλη της Ομάδας μετέχουν σε διάφορες υποομάδες εργασίας όπου χρειάζονται άνθρωποι με γνώσεις και προσόντα. Θεωρούμε ότι αν δεν έχετε τα παραπάνω προσόντα δεν μπορείτε να βοηθήσετε την Ομάδα και έτσι το πιθανότερο είναι να προκαλέσετε, χωρίς να το θέλετε, πρόβλημα στην Ομάδα ή οποία έχει ως βασικό στόχο να καλυτερεύσει τη δική σας ζωής. Σε αυτή την περίπτωση σας προτείνουμε να εγγραφείτε στο Σύνολο Υποστήριξης της Ομάδας ΗΔΥ Αθηνά, όπου μπορείτε να μας στηρίζετε με δημοσιοποιήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα μέσα ενημέρωσης, στις εκδηλώσεις μας και σε πολλές άλλες δράσεις και επίσης να είστε στενά συνδεδεμένοι και να ενημερώνεστε για την Ομάδα.


6. Ποιοι αποτελούν την Ομάδα και το Σύνολο Υποστήριξης

Άνθρωποι που οραματίζονται τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των πολιτών αυτής της χώρας και συμβάλλουν στην επιτυχία της αποστολής της ομάδας.

Μέλη της Ομάδας είναι άνθρωποι με αποδεδειγμένα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα σε διάφορους τομείς. Η πλειοψηφία των μελών είναι εργαζόμενοι και η ενασχόληση με την ομάδα αποτελεί εθελοντική ή μερική απασχόληση.

Τα μέλη της ομάδας είναι αυτοί που την ενδυναμώνουν προκειμένου
1.    Να μελετά το περιβάλλον και τα γεγονότα και να δραστηριοποιείται με όποιο τρόπο θεωρεί ενδεδειγμένο στα πλαίσια των δυνατοτήτων της για νέα εργα, αλλαγές, διορθώσεις σε θέματα που επηρεάζουν τη ζωή των πολιτών. 
2.    Να αξιολογεί τις κυβερνητικές επιλογές και να καταδεικνύει ενέργειες σε βάρος των πολιτών παρέχοντας παράλληλα προτάσεις για τον περιορισμό ή την εξάλειψη των αρνητικών συνεπειών όπου είναι εφικτό.

Στο Σύνολο Υποστήριξης μπορεί να ανήκει ο οποιοσδήποτε ενήλικας όπως αυτό ορίζεται στην χώρα στην οποία είναι νομικά υπόλογος και για τον οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί ή δεν επιθυμεί να είναι μέλος της Ομάδας. Η Ομάδα και το Σύνολο Υποστήριξης συνδέονται και υποστηρίζονται σε δράσεις και έργο.

H Ομάδα ΗΔΥ Αθηνά έχει συγκεκριμένους σκοπούς και τρόπους λειτουργίας που καθορίζονται από την ίδια την Ομάδα (τα μέλη της). Κάθε νέο μέλος πρέπει να αποδέχεται το Όραμα, την Αποστολή, τις Βασικές Αρχές και τους Όρους λειτουργίας της ομάδας όπως αυτά είναι καταγεγραμμένα σήμερα. Ο λόγος για τον οποίο υπάρχει αυτή η απαίτηση είναι γιατί διαφορετικά θεωρούμε ότι δεν μπορεί κάποιος  να βοηθήσει την Ομάδα αλλά ούτε και η Ομάδα θα μπορέσει τελικά να ανταποκριθεί στις προσδοκίες, καταρχάς των μελών της, αν δεν έχουμε όλοι την ίδια αποδοχή ως προς το Όραμα, την Αποστολή, τις Βασικές Αρχές και τους Όρους λειτουργίας της ομάδας.


7. Γιατί κάποιος να συμμετάσχει στην Ομάδα ΗΔΥ Αθηνά ή στο Σύνολο Υποστήριξης

Η ενασχόληση με την Ομάδα είναι το αποτέλεσμα της παρατήρησης συνεχόμενα αποτυχημένων κυβερνήσεων της χώρας όπου η μια μετά την άλλη συμβάλλει καθοριστικά στη χειροτέρευση της ζωής των κατοίκων της χώρας χωρίς να φαίνεται κάποιο ρεαλιστικό σχέδιο αργότερης ανάκαμψης.

Βασικός λόγος για το παραπάνω είναι η έλλειψη από τις τελευταίες κυβερνήσεις ανθρώπων με 
-Πραγματικές γνώσεις στον τομέα τους
-Ικανότητες και δεξιότητες στον τομέα τους
-Εμπειρία στον τομέα τους
-Μειωμένη κριτική ικανότητα και αντίληψη του περιβάλλοντος

Γιατί συμβαίνει αυτό:
Εξαιτίας της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος για να γίνει πολιτικός σήμερα στην χώρα δεν έχει το χρόνο να αποκτήσει την απαιτούμενη εκπαίδευση και τεχνική γνώση ή επαγγελματική εμπειρία στον τομέα του και σταδιακά χάνει νοητικές ικανότητες συνδεδεμένες με την αντίληψη και την κρίση. Είναι γνωστό πώς αποκτούν τα ακαδημαϊκά προσόντα τους οι περισσότεροι πολιτικοί (περισσότερο με την ενασχόλησή τους στις κομματικές δομές και λιγότερο με τη μελέτη) ενώ πολλοί δεν έχουν καν τους απαραίτητους για τη θέση τους τίτλους σπουδών. Στην συνέχεια το βασικό μέλημά τους είναι η εξέλιξη μέσα στο όποιο κόμμα, οι δημόσιες σχέσεις και η «εργασία» σε θέσεις που φυσικά δεν κατέκτησαν με το βιογραφικό τους και θέσεις στις οποίες δεν επέδειξαν κανένα ιδιαίτερο έργο γιατί δεν αφοσιώθηκαν ποτέ σε αυτές. Έτσι στερούνται και σημαντικής επαγγελματικής εμπειρίας.
Η έλλειψη των παραπάνω είναι φανερή στις αποφάσεις που παίρνουν.
Οι πολιτικοί πλέον είναι άνθρωποι με μειωμένες δυνατότητες συγκριτικά με τον υπόλοιπο πληθυσμό της χώρας όχι από δική τους ευθύνη αλλά κυρίως από τη συνηθισμένη διαδρομή που ακολουθούν ενώ οι εξαιρέσεις που υπάρχουν αποτελούν ένα ακόμα στοιχείο που επιβεβαιώνει τον παραπάνω κανόνα.

Αυτό συμβαίνει τώρα μόνο;
Πριν χρόνια οι πολιτικοί ήταν οι μορφωμένοι άνθρωποι σε μια κοινότητα, οι άνθρωποι που είχαν πετύχει επαγγελματικά και έτσι μπορούσαν να πάνε μπροστά την κοινότητα. Η χάραξη πολιτιικής δεν απαιτούσε πολλές «τεχνικές» δεξιότητες.
Τα τελευταία χρόνια τα πράγματα έχουν αλλάξει δραματικά. Οι άνθρωποι που έχουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες δεν ασχολούνται με την πολιτική και αυτοί που πολιτικά αναδεικνύονται είναι οι μέτριοι. Μια ματιά στα βιογραφικά των κυβερνόντων θα σας πείσει. 
Ο πολιτικοί σήμερα είναι λιγότερο μορφωμένοι και με λιγότερες εμπειρίες και τεχνικές ικανότητες από την πλειοψηφία των κατοίκων της Ελλάδος και έως εκ τούτου δεν μπορούν να προάγουν την κοινότητα. Αντίθετα, η κοινότητα έχει την τάση να κινείται ταχύτερα και σταθερότερα από αυτούς. 
Οι πολιτικοί στην προσπάθειά τους να κρατηθούν στο άρμα της «εξουσίας» δημιουργούν προβλήματα και καταστρέφουν την κοινότητα προκειμένου να την διατηρήσουν στο επίπεδο της δικής τους ανικανότητας.

Η Ομάδα
Στο παραπάνω πλαίσιο, εμείς, άνθρωποι που βλέπουμε αυτήν την κατάσταση, δημιουργήσαμε την Ομάδα για όσους αισθάνονται την ανικανότητα αυτών που τους εκπροσωπούν στα κοινά και κυρίως για τη δική μας ικανοποίηση ότι κάνουμε κάτι για τους συνανθρώπους μας.
Δεν λέμε ότι όλοι είναι ανίκανοι (θα αναφερθούμε τεκμηριωμένα σε συγκεκριμένους πολιτικούς με στοιχεία για τις ικανότητές τους και την πορεία τους στα πλαίσια των δράσεών μας), δεν υποστηρίζουμε ότι όλοι μας στην Ομάδα είμαστε ικανότεροι. Αυτό που λέμε είναι ότι γενικά και πλειοψηφικά εμείς είμαστε καλύτερα καταρτισμένοι με περισσότερες γνώσεις και εμπειρίες στα αντικείμενά μας από αυτούς. Γενικά εμείς ξέρουμε και τι πρέπει να κάνουμε και πώς να το κάνουμε σωστά  και αυτό δεν είναι η άποψή μας αλλά η παρατήρηση της διαδρομής και του αποτελέσματος των δραστηριοτήτων των τελευταίων κυβερνήσεων.
Εάν βλέπεις ανικανότητα ή εσκεμμένη πρόκληση ζημιών εναντίων συνανθρώπων μας ή της χώρας μας και αισθάνεσαι ότι μπορείς να κάνεις κάτι αλλά δεν ξέρεις πώς, τότε ίσως πρέπει και εσύ να κάνεις δική σου αυτή την Ομάδα.
 

 


Share at twitterShare at facebookShare at linkedinShare at GoogleE-mail thisAdd to Favorites
Shares: 90
Visits: 6,696
Go to Top | Ομάδα ΗΔΥ Αθηνά - Team LMS Athena