Να πρωτοστατήσουν οι Έλληνες του Εξωτερικού, η Ομάδα ΗΔΥ Αθηνά δημιουργήθηκε από Έλληνες του εξωτερικού - Ομάδα ΗΔΥ Αθηνά omadaidyathina.gr
Ομάδα ΗΔΥ Αθηνά - Team LMS Athena
Share at twitterShare at facebookShare at linkedinShare at GoogleE-mail thisAdd to Favorites
Shares: 197
Visits: 5,476

Να πρωτοστατήσουν οι Έλληνες του Εξωτερικού, η Ομάδα ΗΔΥ Αθηνά δημιουργήθηκε από Έλληνες του εξωτερικού

Μετά το τελευταίο κύμα μετανάστευσης το οποίο είναι σε εξέλιξη (2011-Σημερα) οι αξιόλογες δυνάμεις που έχουν μείνει στην Χώρα είναι περιορισμένες όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό. Είναι ώρα οι Έλληνες του εξωτερικού που να κάνουν κάτι παραπάνω.

Όσο και άσχημα αισθήματα να έχουμε για κυβερνήσεις και ανθρώπους, εμείς ρέπει κάτι να κάνουμε για τους εαυτούς μας, για τον ένα που αξίζει και δυσκολεύεται στην πατρίδα, γι αυτούς που θυσιάστηκαν για να υπάρχει ένα μέρος στη γη που μπορούμε να μιλάμε ελληνικά.Να πρωτοστατήσουν οι Έλληνες του Εξωτερικού, η Ομάδα ΗΔΥ Αθηνά δημιουργήθηκε από Έλληνες του εξωτερικού

Ανάλαβε καθήκοντα στην Ομάδα ΗΔΥ Αθήνα. Δεν υπάρχει πολύς χρόνος. Δεν πρέπει να μείνεις αμέτοχος.

http://omadaidyathina.gr

#idyathina #weknowhow


Share at twitterShare at facebookShare at linkedinShare at GoogleE-mail thisAdd to Favorites
Shares: 197
Visits: 5,476
Go to Top | Ομάδα ΗΔΥ Αθηνά - Team LMS Athena